Verhuur containers

Wij plaatsen containers van 10 m³ tot 30 m³ voor:

  • Grond en steenafval
  • al dan niet vermengd met elkaar
  • eigen zeefinstallatie
  • Groenafval; boomstronken, takken, hagen, struiken, composthoop
  • Klasse 2 afval; plastiek, gemengd afval e.d.
  • Zuiver serreglas