Afbraakwerken

Afbraak van gebouwen zoals alléénstaande woningen, garages, achterbouw van een woning, koterijen, loodsen
Onze graafmachines zijn uitgerust met hydraulische hamer en sorteergrijper
Gesorteerd afvoeren en verwerken van alle afbraakmaterialen.